Kontakt

Pošlite nám správu:

Jediný oficiálny distribútor pre ORIGINÁL BARRISOL® na Slovensku

emission s.r.o. | www.svetelnestropy.sk

mob: 0911455071 | email: info@barrisol.sk

Fakturačná adresa:
Majerníková 44
841 05 Bratislava, Slovakia
IČO: 35 955 481
DIČ: 2022064561
IČ DPH: SK2022064561
Bankové spojenie
Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 262 076 8781/1100
IBAN: SK18 1100 0000 0026 2076 8781
SWIFT:TATR SK BX
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.37602/B