Mirror® / Napínaný strop – zrkadlo

Iba BARRISOL ponuka zrkadlový napínaný strop! Mať celý strop ako jedno veľké zrkadlo donedávna bolo nemysliteľné… BARRISOL došiel ako jediný na svete s dokonalým riešením – zrkadlový napínaný strop! Je ľahký, je veľký, je napínaný, je proste dokonalý!!!

mirror-barrisol-membrana

mirror-barrisol-membrana2

head