Les recyclés® / Recyklované napínané stropy

Barrisol® membrány sú 100% recyklovateľné.  Od samého začiatku Barrisol® tvrdí jeho ekologický záväzok rešpektovaním životného prostredia. Iba BARRISOL ponúka celú radu napínaných stropov vyrobených iba z recyklovaných fólií.  

reciklovane-barrisolove-membranyhead-recyklovane-napinane-stropy