Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov).
Kto je správca?

Spoločnosť emission s.r.o., IČO: 35 955 481, so sídlom: Majerníková 44, 841 05 Bratislava, ktorá prevádzkuje stránky www.barrisol.sk. Spracovávame osobné údaje ako správca, to znamená, že určujeme ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
Kontaktné údaje

Pokiaľ nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť e-mailom na adresu info@barrisol.sk alebo nám zavolajte na tel. číslo + 421 911 455071 alebo +421 904 610 416.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu nutnú k premlčaniu lehoty stanovenej zákonom, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu pre uchovanie týchto údajov alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našimi webovými stránkami zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu Vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe Vášho súhlasu.

Náš web je možné prehliadať aj v režime, ktorý nedovoľuje ukladanie cookies. Zbieranie cookies môžete zakázať vo svojom prehliadači.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií zabezpečenia. Osobné údaje našich zákazníkov sú uložené v našej internej, zabezpečenej databáze. So spracovaním osobných údajov z hľadiska marketingu nám pomáhajú veľmi starostlivo vybraní spracovatelia.

Vyberáme iba takých spracovateľov, ktorí nakladajú s osobnými údajmi zodpovedne a ktorí kladú minimálne také nároky na ich ochranu ako my samy. Spracovatelia, ktorí nám pomáhajú so spracovaním osobných údajov sú zaviazaní mlčanlivosťou a nemôžu Vaše osobné údaje predávať tretím stranám.

Predanie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pri zaistení konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na tieto operácie špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade budeme vyberať spoľahlivého spracovateľa, ktorý dbá na ochranu osobných údajov a používa primeraný stupeň ochrany týchto údajov.

Spracovanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu na: info@barrisol.sk.

Ak ste našim zákazníkom, posielame Vám obchodné informácie z oprávneného záujmu správcu. Ak nie ste našim zákazníkom, tak posielame newsletter iba na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každého poslaného newsletteru.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ako aj o bezpečnostných opatreniach, ktoré tieto údaje chránia (aby nebolo narušené ich zabezpečenie). Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkoch a vzťahoch s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vydané Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane.

S úctou,
Váš tím BARRISOL SLOVAKIA