MICROSORBER BY BARRISOL – Zvukovo izolačný systém

MICROSORBER® by Barrisol® je inovatívne riešenie pre zvukový komfort optimalizáciou odrazu zvuku vďaka mikro perforovanéj membrány.

Akonáhle sa zvukové vlny dostanú k mikro perforovanému povrch, prebieha fyzická reakcia: zvuková energia je premenená na energiu prostredníctvom trenia vznikajúcom na hranách otvorov čím dochádza ku zníženiu doby dozvuku a hladiny hluku v rovnakom čase. Doba dozvuku a úroveň hluku sa výrazne znižuje.

Či už vo veľkopriestorovej kancelárií, jedálni, bazénovej hale, výrobných závodov alebo vstupných halách – MICROSORBER® svojimi vlastnosťami umožňuje okrem zvukovej pohody aj kreativitu pri navrhovaní interiérov, pri ktorých priestorová akustika hrá kľúčovú úlohu.
 

1268387860

 
MICROSORBER® môže byť inštalovaný v prednej časti stien a presklených fasád alebo pod stropmi. Rôzne systémy pre upevnenie tejto špeciálnej membrány umožňujú jednoduchú montáž a demontáž kedykoľvek a s ľahkosťou.

Viac informácií už čoskoro na našom webe…